Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Quest 4 Words

Language Services

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je welke diensten Quest 4 Words Language Services aanbiedt, welke persoonlijke gegevens verzameld worden en waarom en hoe met je persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens:

Quest 4 Words Language Services

Malvert 80-51

6538DD Nijmegen

T: +31 (0)617078482

KvK. Nr.: 54229022

[email protected]

Welke diensten levert Quest 4 Words?

· Bijlessen Engels/Duits op alle niveaus, tevens kinderen/jong volwassenen met

leerproblemen (dyslexie, problemen korte termijngeheugen, leerachterstanden e.d.);

· Engels voor expats: freelance werk in de vorm van het verzorgen van cursussen

Engels aan kinderen vanaf 4 jaar t/m volwassenen ter voorbereiding op expatriëring;

· Taalbegeleiding Nederlands als tweede taal (NT2) aan kinderen en volwassenen;

· Taaldiensten in de vorm van vertalingen / editing van allerlei soorten teksten in de

taalcombinaties E-N/ N-E, D-E/ E-D, D-N/ N-D.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt Quest 4 Words?

Quest 4 Words verzamelt je persoonlijke gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

· Persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mailadres,

telefoonnummer, naam en IBAN van de rekeninghouder;

· Gegevens die noodzakelijk zijn ter ondersteuning c.q. begeleiding van de

betreffende studenten en/of uitvoering van de diensten. Denk hierbij aan zaken als

specifieke leermoeilijkheden, leerstoornissen als dyslexie, aandachts- en

concentratieproblemen, leerachterstand, e.d.;

· Schoolgegevens van de leerling (naam school, onderwijsniveau, naam

mentor/vakdocent, mailadres);

· Om de voortgang van leerlingen te kunnen monitoren maken we notities van lessen

en bewaren testuitslagen;

· Overige persoonlijke gegevens die mondeling, in correspondentie en telefonisch

aan ons worden verstrekt.

Voor welke doeleinden worden deze verzameld?

· Voor het aanbieden van een dienst (bijlessen, taalbegeleiding, vertaal- en

schrijfwerkzaamheden;

· Om je te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is;

· Om je desgewenst informatie te kunnen toesturen;

· Voor gegevens voortgang als basis voor het informeren van de ouders/klanten;

· Voor het afhandelen van de facturatie.

Aan wie verstrekt Quest 4 Words persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming en/of verzoek van de betrokken persoon/klant c.q. ouders/verzorgers van minderjarige studenten.


Hoe lang worden je persoonlijke gegevens bewaard?

Persoonlijke gegevens worden voor een periode van 7 jaar bewaard. Dit t.b.v. de dienstverlening, maar ook omdat ik dit als zzp-er verplicht ben voor de fiscus.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht te allen tijde je persoonsgegevens in te zien, desgewenst aan te passen en/of te laten verwijderen.


Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.