Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Quest 4 Words

Language Services

Redigeren

Corrigeren/Redigeren/Proeflezen van teksten, zowel zakelijk als privé

Redigeren:

  • De door de klant aangeleverde bronteksten worden op taalfouten, grammatica, spelling, consequentie terminologiegebruik, interpunctie, lay-out, en stijlfouten gecorrigeerd

  • Met oog voor de doelgroep, de cultuur en de omgangsvormen van het land

  • Teksten worden door een tweede corrector proefgelezen

  • Indien gewenst volgt na oplevering een feedbackronde voor de klant

  • Meedenken met de klant: suggesties doen voor eventuele verbeteringen en

  • wanneer zaken/feiten niet lijken te kloppen, deze checken via andere bronnen

  • Het inhoudelijk herschrijven van de teksten valt echter onder copywriting